Předškoláci

Každý má v sobě potenciál. Stačí ho najít a rozvinout…

Kurz je v prvé řadě určen dětem, které jdou v roce 2021 k zápisu do 1. třídy. Prohloubí a upevní učivo vztahující se k základním znalostem předškoláka a dále se bude zaměřovat na učivo pro adaptační období v 1. třídě. Kurz bude probíhat během celého školního roku. Tento kurz velmi usnadní dětem vstup do 1. třídy. Probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách a trvá 3 hodiny (3 x 45 min). Kurz je veden zkušenou lektorkou (učitelka 1. st ZŠ).

Postupná příprava na zápis a posun ke školní zralosti, přirozený růst sebevědomí, trénink koncentrace, soustředěná práce na vlastním úkolu i spolupráce ve skupině. Kvalitní prohloubení znalostí předškoláka a snadnější vstup do 1. třídy. Dobré předpoklady pro úspěšné zvládnutí adaptačního období prvních týdnů a měsíců ve škole.

 

Možnosti pro rodiče

Maminky (i tatínkovéJ) si mohou dopřát čerstvou kávu a malé občerstvení. Mohou si v klidu popovídat s ostatními rodiči a zůstat a sledovat aktivity v kroužku.

Nebo si mohou jít zařídit svoje záležitosti, pracovní schůzky, nakoupit si, zacvičit si nebo si dopřát posezení s přáteli, zkrátka užít si dvě hodinky volna. Po skončení kroužku si své dítě přijdou vyzvednout.

 

 

Oblasti, kterým se budeme věnovat v prvním pololetí (září – leden)

Úchop psacího náčiní (uvolnění ruky, hrubá motorika, jemná motorika)
Pravolevá orientace
Rytmizace
Koordinace pohybů těla
Barvy
Lidské tělo
Časová posloupnost
Čísla 0 – 20
Rozvoj zrakového, sluchového a hmatového vnímání...

Oblasti, kterým se budeme věnovat ve druhém pololetí (únor – červen)

Analýza a syntéza slov
Sluchové rozlišování – první a poslední písmeno ve slově Předmatematické představy
Rozvoj koncentrace, spolupráce
Rozvoj logického myšlení
Pohybové dovednosti
Propojování spolupráce mozkových hemisfér
Trénink postřehu...

Cena: 3 000,- / měsíc

Aktivita: bez rodičů