Kurzy v MŠ

Každý má v sobě potenciál. Stačí ho najít a rozvinout…

Přihlášku do kurzu zasílá vedení MŠ. Kurz pro mateřské školy je určen převážně dětem, které půjdou na jaře 2021 k zápisu do školy. Kurz je určen pro celý kolektiv předškolních dětí. Probíhá 1x týdně dopoledne v prostorách domovské MŠ, kde to děti znají a cítí se bezpečně. Kurz probíhá v prvním pololetí (září – leden) a je veden zkušenou lektorkou.

Navazující kurz poté naváže na základní kurz a probíhá během druhého pololetí (únor – červen). Prohloubí a upevní učivo vztahující se k základním znalostem předškoláka a dále se bude zaměřovat na učivo pro adaptační období v 1. třídě. Tento kurz velmi usnadní dětem vstup do 1. třídy.

 

Kurz v prvním pololetí

Úchop psacího náčiní (uvolnění ruky, hrubá motorika, jemná motorika)
Pravolevá orientace
Rytmizace
Koordinace pohybů těla
Barvy
Lidské tělo
Časová posloupnost
Čísla 0 – 20
Předmatematické představy
Rozvoj zrakového, sluchového a hmatového vnímání

Přínos kurzu

Postupná příprava na zápis a posun ke školní zralosti, přirozený růst sebevědomí, trénink koncentrace, soustředěná práce na vlastním úkolu i spolupráce ve skupině.

Kurz ve druhém pololetí

Předmatematické představy
Zrakové a sluchové vnímání
Rytmizace
Analýza a syntéza slov
Sluchové rozlišování – první a poslední písmeno ve slově
Rozvoj koncentrace, spolupráce
Rozvoj logického myšlení
Pohybové dovednosti
Propojování spolupráce mozkových hemisfér
Trénink postřehu

Přínos kurzu

Kvalitní prohloubení znalostí předškoláka a snadnější vstup do 1. třídy. Dobré předpoklady pro úspěšné zvládnutí adaptačního období prvních týdnů a měsíců ve škole.

Cena: dle domluvy

Aktivita: bez rodičů