GDPR

Ochrana soukromí

Chráníme Vaše soukromí a děláme vše pro maximální ochranu Vašich osobních údajů před jejich zneužitím.

Ochrana osobních údajů

Při registraci dítěte do kroužku zadáváte své osobní údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro naši vzájemnou spolupráci a používáme je k realizaci Vašich objednávek kurzů a ke komunikaci s Vámi.

Kdo je správce?

Mgr Eva Hotová, tvůrce projektu Rozvoj dětí, Hasova 3092/4, 143 00  Praha 4, IČ: 04922638, která provozuje webovou stránku www.rozvoj-deti.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail:  e.hotova@rozvoj-deti.cz.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
 
Poskytování služeb, plnění smlouvy:
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. objednání vámi vybraného kurzu).

Marketing - zasílání newsletterů:

Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu Vašeho souhlasu.

Využíváním našich služeb potvrzujete, že berete na vědomí zpracování výše uvedených osobních údajů. Vaše osobní údaje budou vždy zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy, což jsou zejména:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. „GDPR“)
Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, zálohy, protivirová opatření.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Jakékoliv zasílání našich obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout kliknutím na příslušný odkaz v e-mailové zprávě nebo na email e.hotova@rozvoj-deti.cz. Na stejnou adresu můžete poslat jakýkoliv jiný dotaz nebo připomínku.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9. 2020