Kurz pro děti od 2 do 3 let

Každý má v sobě potenciál. Stačí ho najít a rozvinout…

Tento kroužek je zaměřen na naše nejmenší. Probíhá 1x týdně 2 hodiny (2 x 45 min.)

Začínáme velmi příjemně a pohodově – dětičky se adaptují na prostředí, pohrají si s hračkami, které si samy vyberou. Maminky si mohou dopřát čerstvou kávu a malé občerstvení. Po této úvodní adaptační chvilce hravou formou přejdeme k výukové části. Závěrečnou fázi máme volnější – děti jsou malé a vydrží se koncentrovat kratší dobu, jsou rychleji unavitelné, proto po výukové části přecházíme ke vzdělávání volnější formou. Vzdělávací část postupně a nenásilně přechází k volné hře, při které se lektorka bude individuálně věnovat dětem i maminkám.

Věnujeme se těmto oblastem

Hrubá, jemná motorika
Barvy
Pravá, levá
Nahoře, dole
rytmizace – básničky, písničky, slabikování (jména např.)
Koncentrace – trefa do jednoho místa
Počítání do 5
Hudební nástroje
Míče
Opičí dráha...

A navíc ....

Dětičky si v tomto vývojovém období rády osvojují nové druhy pohybu, běhají, tancují, zpívají a překonávají malé i větší překážky, proto se v kroužcích soustředíme na aktivity, kterými jsou tyto základní činnosti rozvíjeny přirozeným způsobem.

Pracujeme se smyslovým vnímáním, rozvíjíme koordinaci pohybů, zlepšujeme rovnováhu a obratnost, rytmizujeme, učíme se básničky, rozvíjíme představivost, zpíváme a tančíme, učíme se rozpoznávat barvy, tvary, zvířátka, části těla atd.

Trénujeme manipulaci s předměty, orientaci v prostoru i situaci. Hravou formou si rozšiřujeme vědomosti i slovní zásobu. Pohyb rozvíjí psychiku, psychika zase pohyb. Proto spojujeme pohyb s mluvením (básničkami, písničkami), a tak rozvíjíme představivost, verbální projev, paměť, koordinaci těla a celkový přirozený vývoj dítěte.

Cena: 2 000,- / měsíc

Aktivita: dítě + rodič