Kurz pro děti od 4 do 5 let

Každý má v sobě potenciál. Stačí ho najít a rozvinout…

Tento kroužek je zaměřen na naše nejmenší. Probíhá 1x týdně 2 hodiny (2 x 45 min.)

Začínáme velmi příjemně a pohodově – děti se adaptují na prostředí, pohrají si s kamarády i s hračkami, které si samy vyberou. Po této úvodní adaptační chvilce hravou formou přejdeme k výukové části. Vzdělávací část, která je hlavní částí kroužku, postupně a nenásilně přechází k volné hře, při které se lektorka bude individuálně věnovat vzdělávacím a rozvojovým potřebám dětí.

Děti tohoto věku prožívají období pohybového neklidu a mají velké množství energie. Rády běhají a skákají, jsou přirozeně zvídavé a rády objevují a zkouší nové věci.

Činnosti v kroužku jsou přizpůsobené věku a psychomotorickému vývoji tohoto období. Pohybové dovednosti jsou rozvíjeny přirozeným způsobem a činnosti střídáme tak, aby aktivity byly pestré, zábavné a pro dítě radostné. Dítě se postupně osamostatňuje, učí se komunikovat a spolupracovat s ostatními dětmi i s dospělým (lektorkou).

Pracujeme se smyslovým vnímáním, rozvíjíme koordinaci pohybů, zlepšujeme rovnováhu a obratnost, rytmizujeme, učíme se básničky, rozvíjíme představivost, zpíváme a tančíme, učíme se rozpoznávat barvy, tvary, zvířátka, části těla atd.

Trénujeme manipulaci s předměty, orientaci v prostoru i situaci. Hravou formou si rozšiřujeme vědomosti i slovní zásobu. Pohyb rozvíjí psychiku, psychika zase pohyb. Proto spojujeme pohyb s mluvením (básničkami, písničkami), a tak rozvíjíme představivost a vlastní aktivitu dítěte.

Věnujeme se těmto oblastem

Hrubá, jemná motorika
Barvy
Pravolevá orientace
Rytmizace – básničky, písničky, slabikování (jména např.)
Koncentrace 
Roční období, měsíce
Počítání do 10
Hudební nástroje
Míče...

Možnosti pro rodiče

Maminky (i tatínkovéJ) si mohou dopřát čerstvou kávu a malé občerstvení. Mohou si v klidu popovídat s ostatními rodiči a zůstat a sledovat aktivity v kroužku.

Nebo si mohou jít zařídit svoje záležitosti, pracovní schůzky, nakoupit si, zacvičit si nebo si dopřát posezení s přáteli, zkrátka užít si dvě hodinky volna. Po skončení kroužku si své dítě přijdou vyzvednout.

Cena: 2 000,- / měsíc

Aktivita: bez rodičů