Vaše dítě má v sobě potenciál

 Stačí ho najít a rozvinout

Děti 2 až 3 roky

Kroužek je zaměřen na malé děti, které v tomto věku objevují svět. Pracujeme se smyslovým vnímáním, učíme se básničky, zpíváme a tančíme, učíme se rozpoznávat barvy, tvary, zvířátka, své tělo i okolní svět.

Děti 4 až 5 let

Děti tohoto věku mají velké množství energie a rády objevují svět kolem sebe. Aktivity v kroužku jsou přizpůsobené věku a schopnostem dětí. Činnosti střídáme tak, aby program byl pestrý a zábavný.

Předškoláci

Kurz je v prvé řadě určen dětem, které jdou v roce 2021 k zápisu do 1. třídy. Prohloubí a upevní učivo vztahující se k základním znalostem předškoláka a dále se bude zaměřovat na učivo pro adaptační období v 1. třídě. 

Angličtina pro děti

Děti se hravou formou seznámí se základy Angličtiny. Budeme pracovat s obrázky, příběhy a pohádkami. Písničky spojíme s pohybem a rytmizací. Budeme hrát hry i pracovat v klidném prostředí s pracovními listy.

Kurzy v Mš

Kurz pro mateřské školy je určen převážně dětem, které půjdou na jaře 2021 k zápisu do školy. Prohloubí a upevní učivo vztahující se k základním znalostem předškoláka. Kurz probíhá v prostorách domovské MŠ.

Projekt rozvoj dětí

Projekt ROZVOJ DĚTÍ vznikl za účelem podpory přirozeného a zdravého rozvoje dětí v předškolním věku. V tomto období se děti velice rychle učí, získávají nové znalosti a dovednosti, vytvářejí si myšlenkové vzorce, způsob komunikace a náhledu na svět.  Začínají chápat rytmus a díky tanci dochází k rozvoji pohybových schopností a koordinace. Dochází k rozvoji řeči a smyslového i citového vnímání.

V našich kroužcích se specializujeme na práci s dětmi ve věku 2 – 6 let. Je to velmi důležité období rozvoje dítěte, než vstoupí do „dravého“ školního kolektivu.

Díky rozvoji dětí v kroužcích získává Vaše dítě náskok před zahájením školní docházky v oblastech sociální komunikace, interakce s dětmi, hrubé i jemné motoriky, pohybových dovedností, rytmizace, základech Angličtiny atd.

Ve všech kroužcích, kromě řízené činnosti, mají také děti možnost volné hry, kdy si hrají s hračkami dle vlastního výběru, poznávají svět skrze vlastní hru i fantazii. Také zcela přirozeně navazují vztahy s ostatními dětmi a rozvíjejí tím své sociální dovednosti a kooperaci s druhými.

Některé kroužky jsou koncipované jako aktivita s rodiči, jiné bez rodičů.

Kroužky jsou tvořeny menšími skupinkami dětí. Cílem lektorky je osobní přístup ke každému dítěti a podpora jeho individuálního vývoje.

Kdo jsem?

Absolventka Univerzity Hradec Králové – obor Jazyková a literární kultura a UJAK Praha – učitelství pro 1. st. základní školy. Prvostupňová učitelka s dlouholetou praxí a také maminka dvou báječných dětí, které jsou pro ni tou největší inspirací.

Mgr. Eva Hotovátvůrce projektu